Travel

Στη διεθνή ημερίδα “The new era of the Greek Financial Sector” συμμετείχε η Τράπεζα Πειραιώς

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δείξει ότι ο ελληνικός χρηματοπιστωτικός τομέας κινείται γρήγορα και σταθερά σε μια νέα εποχή.

Στο πλαίσιο της διεθνούς διοργάνωσης Sibos 2019 και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου στη διεθνή ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο με θέμα “The new era of the Greek Financial Sector”.

O ελληνικός χρηματοπιστωτικός τομέας έχει ανακάμψει ικανοποιητικά και κινείται σταθερά και γρήγορα.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δείξει ότι ο ελληνικός χρηματοπιστωτικός τομέας κινείται γρήγορα και σταθερά σε μια νέα εποχή, αλλά και να παρουσιάσει τις οικονομικές, τεχνολογικές και τραπεζικές προόδους που έχουν επιτευχθεί, καθώς και τα προσεχή σχέδια των Τραπεζών.

Ο Γ. Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην εναρκτήρια ομιλία ανέφερε: “O ελληνικός χρηματοπιστωτικός τομέας έχει ανακάμψει ικανοποιητικά και κινείται σταθερά και γρήγορα, σε μια νέα εποχή εξέλιξης, έτοιμος να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Η αύξηση του ΑΕΠ έχει οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε ενίσχυση της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ για πρώτη φορά σημειώνεται αύξηση στις τιμές των ακινήτων. Το σημαντικότερο είναι ότι συνέβαλε στην επιστροφή της εμπιστοσύνης με συμπληρωματικά οφέλη για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. Όσον αφορά στις μελλοντικές εξελίξεις, οι επενδύσεις αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, καθώς δημιουργείται ένα φιλικότερο προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον”.

Οι ενότητες της εκδήλωσης

Στην πρώτη ενότητα με τίτλο “Greece’s Economic Outlook”, οι Chief Economists των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, παρουσίασαν λεπτομερή εικόνα των οικονομικών προοπτικών της Ελλάδας. Ο Ηλίας Λεκκός, Chief Economist της Τράπεζας Πειραιώς, εστίασε την ομιλία του στο επίκαιρο θέμα των εξαγωγικών επιδόσεων και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Ηλίας Λεκκός επικεντρώθηκε στην ανάλυση των συγκριτικών πλεονασμάτων της ελληνικής οικονομίας και τόνισε την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση των ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων καθώς και τη μεταστροφή σε συναφείς κλάδους με υψηλότερο τεχνολογικό και παραγωγικό επίπεδο. Παράλληλα, ο Ηλίας Λεκκός ανέδειξε το γεγονός ότι την πρόσφατη περίοδο, η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών έχει βελτιωθεί σημαντικά γεγονός που-υπό την προϋπόθεση της ανάκαμψης του διεθνούς εμπορίου – γεννά αισιοδοξία για περαιτέρω βελτίωση των ελληνικών εξαγωγικών επιδόσεων.

Στην επόμενη ενότητα με θέμα “Re-energizing growth in Greece”, ανώτερα στελέχη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, εκπρόσωποι του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, συζήτησαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες, όσον αφορά τις εμπορικές διευκολύνσεις, τους πιστωτικούς περιορισμούς και το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης. Η κ. Ελένη Βρεττού, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, ανέφερε σχετικά: “Η ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της δημιουργίας ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος προς τις επιχειρήσεις ικανό να προσελκύει επενδύσεις, και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση της απασχόλησης, της εξωστρέφειας, και της ανταγωνιστικότητας.

Η τρίτη ενότητα με θέμα “Accelerating Greece & Embracing New Technologies”

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένας σταθερός και πολύτιμος εταίρος σε αυτές τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, υποστηρίζοντας εταιρείες που προωθούν τον εξωτερικό προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας. Ο σκοπός μας, μέσα από τις λύσεις και τα μέσα που προσφέρουμε στις επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες με τον πληρέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο αλλά και να προσφέρουμε πολύτιμες οδηγίες, συμβουλές και πληροφορίες για το πώς μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά τους οφέλη σε ένα διεθνές περιβάλλον με συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις”.

Στην τρίτη ενότητα με τίτλο “Accelerating Greece & Embracing New Technologies”, οι Chief Digital Officers και στελέχη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ανέλυσαν θέματα σχετικά με την πρόοδο των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα. Ο κ. Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός Διευθυντής, Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Τράπεζα Πειραιώς δήλωσε: “Στρατηγική μας στην Τράπεζα Πειραιώς είναι να περιβάλλουμε τα πάντα, και τα ψηφιακά μας μέσα αλλά και κάθε συναλλαγή μεταξύ προσωπικού της τράπεζας και πελατών μας με μια ανθρωποκεντρική ματιά που μας παρακινεί και εμψυχώνει να βλέπουμε τις ευκαιρίες και τα οφέλη σε κάθε τι που αλλάζει. Η Ψηφιοποίηση πρέπει “να κερδίσει” τους ανθρώπους, να μην επιβάλλεται, και άρα να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, χωρίς αποκλεισμούς.”

Η σύγχρονη πλευρά του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. [ View all posts ]

Go to TOP