Travel

Η ΕΚΤ κέρδισε 94 εκατ. ευρώ χάρη στα ελληνικά ομόλογα

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ, τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 0,8 δις ευρώ, σε 2,4 δις ευρώ το 2019 από 1,6 δις ευρώ το 2018 και διανέμονται στο ακέραιο στις εθνικές κεντρικές τράπεζες.

Στα 94 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από την ανατίμηση των ελληνικών ομολόγων που διακρατά στο χαρτοφυλάκιο της, στο πλαίσιο του προγράμματος SMP.

Kατά τα λοιπά, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ που δημοσιοποιήθηκαν χθες, τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 0,8 δις ευρώ, σε 2,4 δις ευρώ το 2019 από 1,6 δις ευρώ το 2018 και διανέμονται στο ακέραιο στις εθνικές κεντρικές τράπεζες.

  • Οι καθαροί τόκοι – έσοδα επί τίτλων που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ήταν 1,4 δις ευρώ (το 2018 ήταν 1,2 δις ευρώ).
  • Ο ισολογισμός της ΕΚΤ αυξήθηκε σε 457 δις ευρώ (το 2018 ήταν 447 δις ευρώ).

Στα 2.686 εκατ. ανήλθαν οι καθαροί τόκοι – έσοδα

Πιο αναλυτικά, οι καθαροί τόκοι – έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 2.686 εκατ. ευρώ (το 2018 ήταν 2.277 εκατ. ευρώ). Οι καθαροί τόκοι – έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυξήθηκαν σε 1.052 εκατ. ευρώ (το 2018 ήταν 862 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα της αύξησης των τόκων – εσόδων από το χαρτοφυλάκιο σε δολάρια ΗΠΑ.

Κατά 316 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι καθαροί τόκοι – έσοδα από το πρόγραμμα APP

Οι καθαροί τόκοι – έσοδα από το πρόγραμμα APP αυξήθηκαν κατά 316 εκατ. ευρώ σε 1.136 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των μέσων διακρατούμενων τίτλων και της αύξησης της μέσης απόδοσης των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme – PSPP) στη διάρκεια του έτους σε σύγκριση με το 2018.

Μείωση στου καθαρούς τόκους – έσοδα από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων

Αντιθέτως, οι καθαροί τόκοι – έσοδα από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme – SMP) μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, σε 291 εκατ. ευρώ (το 2018 ήταν 384 εκατ. ευρώ).

Σε 197 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 197 εκατ. ευρώ (το 2018 οι πραγματοποιηθείσες ζημίες ήταν ύψους 77 εκατ. ευρώ), λόγω των πραγματοποιηθέντων κερδών από μεταβολές τιμών τίτλων σε δολάρια ΗΠΑ, καθώς η μείωση των αποδόσεων των ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ στη διάρκεια του έτους είχε θετική επίδραση στην αγοραία αξία τους.

Στους τίτλους που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, οι οποίοι αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, διενεργούνται έλεγχοι απομείωσης της αξίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και το δημοσίευμα του ΑΠΕ, δεν καταγράφηκαν ζημίες λόγω απομείωσης αξίας σε αυτά τα χαρτοφυλάκια.

Άνοδο για τα έσοδα από εποπτικά τέλη

Τα έσοδα από εποπτικά τέλη, τα οποία προκύπτουν από τα τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών της ΕΚΤ στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών καθηκόντων της, ανήλθαν σε 537 εκατ. ευρώ (το 2018 ήταν 518 εκατ. ευρώ). Η αύξηση το 2019 αφορά την άνοδο του μέσου αριθμού υπαλλήλων που εργάζονται για την τραπεζική εποπτεία.

Αυξήθηκαν οι συνολικές δαπάνες προσωπικού

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν σε 566 εκατ. ευρώ (το 2018 ήταν 515 εκατ. ευρώ), λόγω της ανόδου του μέσου αριθμού υπαλλήλων το 2019, κυρίως στην τραπεζική εποπτεία, και των αυξημένων δαπανών σε σχέση με λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές που προέκυψαν από την αναλογιστική αποτίμηση στο τέλος του 2019. Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες μειώθηκαν σε 590 εκατ. ευρώ (το 2018 ήταν 599 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών που συνδέονται με την παροχή υποστήριξης από προσωρινά απασχολούμενους υπαλλήλους και εξωτερικές εταιρείες συμβούλων.

Go to TOP