Διεύθυνση: Λεωφόρος Λαυρίου 150, 190 02, Παιανία.
Τηλέφωνo επικοινωνίας: +30 (210) 32 49 222
Fax: +30 (210) 90 21 768
Email: info@emea.gr